Paragon 555EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Paragon 555EC

Paragon 555EC

  • Hoạt chất: Abamectin 10 g/l + Chlorpyrifos Ethyl 545g/l
  • Tổ chức đăng ký: Bailing Agrochemical Co., Ltd
  • Đối tượng phòng trừ:

    sâu cuốn lá, sâu đục thân/lúa