Para.dx 20SL – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ cỏ » Para.dx 20SL

Para.dx 20SL

  • Hoạt chất: Paraquat (min 95%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Đồng Xanh
  • Đối tượng phòng trừ:

    cỏ/ đất không trồng trọt