Palm 5 GR – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Palm 5 GR

  • Hoạt chất: Dimethoate 3 % + Fenobucarb 2%
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP TST Cần Thơ
  • Đối tượng phòng trừ:

    sâu đục thân/ lúa