Palano 600WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Palano 600WP

Palano 600WP

  • Hoạt chất: Nitenpyram 400g/kg + Pymetrozine 200g/kg
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Hóa nông Lúa Vàng
  • Đối tượng phòng trừ:

    rầy nâu/ lúa