Pajero 30WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Pajero 30WP

  • Hoạt chất: Buprofezin (min 98 %)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH MTV BVTV Thạnh Hưng
  • Đối tượng phòng trừ:

    rầy nâu/ lúa