DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019 – Page 82 – by QuocThien

Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam 2018.
Hiển thị 4051-4082 trong tổng 4082 sản phẩm
Nhóm Hoạt chất Tên thương mại Đối tượng phòng trừ Tổ chức đăng ký
Thuốc trừ sâu Dimethoate 21.5% + Fenvalerate 3.5% Fenbis 25 EC rệp/ đậu tương, bọ xít/ lúa, bọ trĩ/ điều Công ty CP BVTV Sài Gòn
Thuốc trừ sâu Dimethoate 21.5% + Fenvalerate 3.5% Fentox 25 EC bọ xít dài, sâu cuốn lá/ lúa; rệp sáp/ cà phê; bọ trĩ/ điều Công ty CP TST Cần Thơ
Thuốc trừ sâu Dimethoate 220g/l (318g/l) (390g/l) + Fipronil 30g/l (50g/l) (60g/l) + Quinalphos 200g/l (200g/l), (218g/l) Empryse 450EC, 568EC, 668EC 450EC, 668EC: sâu cuốn lá/lúa568EC: rệp sáp/cà phê Công ty CP TM và Đầu tư Bắc Mỹ
Thuốc trừ sâu Dimethoate 2 % + Isoprocarb 3 % BM-Tigi 5 GR rầy nâu/ lúa Công ty CP Vật tư NN Tiền Giang
Thuốc trừ sâu Dimethoate 286 g/l + Lambda-cyhalothrin 14g/l Fitex 300EC sâu cuốn lá/ lúa, rệp sáp/ cà phê, rệp muội/ mía Công ty CP Công nghệ cao Thuốc BVTV USA
Thuốc trừ sâu Dimethoate 20 % + Phenthoate 20 % Vidifen 40EC rệp sáp/ cà phê, sâu xanh da láng/ lạc, bọ xít dài/ lúa Công ty CP Thuốc sát trùng Việt Nam
Thuốc trừ sâu Dinotefuran (min 89%) Asinjapane 20WP rầy nâu/ lúa Công ty TNHH TM SX Thôn Trang
Thuốc trừ sâu Dinotefuran (min 89%) Carasso 400WP rầy nâu, bọ trĩ, rầy nâu/ lúa; bọ cánh tơ/chè Công ty TNHH TM – DV Thanh Sơn Hóa Nông
Thuốc trừ sâu Dinotefuran (min 89%) Chat 20WP rầy nâu/ lúa, bọ nhảy/ bắp cải, rầy bông/ xoài, rầy chổng cánh/ cam, bọ phấn/ cà chua, dòi đục lá/ dưa chuột Công ty TNHH Phú Nông
Thuốc trừ sâu Dinotefuran (min 89%) Cheer 20WP Rầy nâu/ lúa, rệp sáp/cà phê, bọ trĩ/dưa hấu Công ty CP Lion Agrevo
Thuốc trừ sâu Abamectin Voiduc 42EC, 58EC nhện gié, sâu cuốn lá/ lúa Công ty TNHH Việt Đức
Thuốc trừ sâu Dinotefuran (min 89%) Cyo super 200WP Rầy nâu/ lúa, rệp muội/ dưa chuột, rầy xanh/ chè Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời
Thuốc trừ sâu Dinotefuran (min 89%) Diny 20WP Rầy nâu/ lúa Công ty TNHH TM & SX Ngọc Yến
Thuốc trừ sâu Dinotefuran (min 89%) Dovasin 20WP Rầy nâu/ lúa Công ty TNHH Thuốc BVTV Đồng Vàng
Thuốc trừ sâu Dinotefuran (min 89%) Hakiray 20WP Rầy nâu/ lúa Công ty TNHH BVTV Hoàng Anh
Thuốc trừ sâu Dinotefuran (min 89%) Hitoshi 125ME, 200WP, 250WP, 400WP rầy nâu/ lúa Công ty TNHH An Nông
Thuốc trừ sâu Dinotefuran (min 89%) Ikuzu 20WP rầy nâu/ lúa Công ty TNHH MTV BVTV Long An
Thuốc trừ sâu Dinotefuran (min 89%) Janeiro 25WP Rầy nâu/lúa Công ty TNHH TM-SX GNC
Thuốc trừ sâu Dinotefuran (min 89%) Newoshineu 200WP Rầy nâu/lúa Công ty CP Quốc tế Hòa Bình
Thuốc trừ sâu Dinotefuran (min 89%) Oshin 1GR, 20WP, 20SG, 100SL 1GR rầy xanh/ đậu bắp, bọ phấn/cà chua20WP: rầy nâu/ lúa, rầy/ xoài, dòi đục lá/ dưa chuột, rầy chổng cánh/ cam, bọ phấn/ cà chua, bọ nhảy/ bắp cải, bọ trĩ/ dưa hấu, rệp sáp/ cà phê20SG: Bọ phấn/cà chua, bọ nhảy/cải xanh, rầy xanh/đậu bắp100SL: rầy xanh, bọ trĩ, bọ xít muỗi/ chè; bọ trĩ/ hoa cúc; bọ phấn/ hoa hồng; rầy nâu/lúa Mitsui Chemicals Agro, Inc.
Thuốc trừ sâu Dinotefuran (min 89%) Overcin 200WP Rầy nâu/lúa Công ty CP Nông dược Nhật Việt
Thuốc trừ sâu Abamectin Waba 1.8 EC, 3.6EC, 5.55EC, 10 WP, 18WP 1.8EC, 3.6EC: sâu tơ/ bắp cải; sâu cuốn lá, nhện gié, rầy nâu, bọ trĩ, sâu phao đục bẹ/ lúa; sâu xanh/ cà chua; bọ trĩ/dưa hấu 5.55EC, 10WP, 18WP: rầy nâu, bọ trĩ, sâu phao, sâu phao đục bẹ, sâu cuốn lá, nhện gié/lúa; sâu tơ/ bắp cải; sâu xanh/cà chua, đậu tương; bọ trĩ/ dưa hấu Công ty TNHH US.Chemical
Thuốc trừ sâu Dinotefuran (min 89%) Raves 20WP Rầy nâu/lúa Công ty CP Delta Cropcare
Thuốc trừ sâu Dinotefuran (min 89%) Regunta 200WP Rầy nâu/lúa Công ty TNHH Sản phẩm Công Nghệ Cao
Thuốc trừ sâu Dinotefuran (min 89%) Sara.dx 40WP Rầy nâu/lúa Công ty CP Đồng Xanh
Thuốc trừ sâu Dinotefuran (min 89%) Safrice 20WP rầy nâu/ lúa Công ty TNHH – TM Nông Phát
Thuốc trừ sâu Dinotefuran (min 89%) Santaone 200WP rầy nâu/ lúa Công ty CP Thuốc BVTV Việt Trung
Thuốc trừ sâu Dinotefuran (min 89%) Sida 20WP Rầy nâu/lúa, rầy chổng cánh/cam, rệp vảy/cà phê, nhện gié, bọ xít dài, bọ trĩ/lúa Công ty CP SX - TM - DV Ngọc Tùng
Thuốc trừ sâu Dinotefuran (min 89%) Toof 25WP, 150SL 25WP: Rầy lưng trắng, rầy nâu/lúa150SL: Bọ trĩ, rầy nâu/lúa Công ty TNHH – TM Tân Thành
Thuốc trừ sâu Dinotefuran (min 89%) Tosifen 20WP Rầy nâu/lúa Công ty TNHH SX TM Tô Ba
Thuốc trừ sâu Dinotefuran 200g/kg + Etofenprox 150g/kg Tenchu pro 350WP Rầy nâu/ lúa Mitsui Chemicals Agro, Inc.
Thuốc trừ sâu Dinotefuran 250g/kg (10g/kg) + Fipronil 50g/kg (400g/kg) + Imidadoprid 150g/kg (400g/kg) Vdcnato 450WG, 810WG 450WG: Rầy nâu/lúa810WG: Sâu cuốn lá, nhện gié, sâu phao đục bẹ/lúa; rầy nâu/lúa Công ty TNHH Việt Đức