Ozzova 90SL – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Ozzova 90SL

  • Hoạt chất: Metconazole (min 94%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH MTV Lucky
  • Đối tượng phòng trừ:

    lem lép hạt, lúa von/lúa (xử lý hạt giống)