Oxysunfate 80WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Oxysunfate 80WP

Oxysunfate 80WP

  • Hoạt chất: Oxytetracycline Hydrochloride 60g/kg + Gentamicin sulfate 20g/kg
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Đồng Xanh
  • Đối tượng phòng trừ:

    Bạc lá/lúa