Overamis 250SC, 300SC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Overamis 250SC, 300SC

Overamis 250SC, 300SC

  • Hoạt chất: Azoxystrobin (min 93%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Nam Bắc
  • Đối tượng phòng trừ:

    250SC: Lem lép hạt, khô vằn/lúa