Overagon 695EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Overagon 695EC

Overagon 695EC

  • Hoạt chất: Chlorpyrifos ethyl 575g/l + Cypermethrin 100g/l + Fipronil 20g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP XNK Thọ Khang
  • Đối tượng phòng trừ:

    Rầy nâu/lúa