Ovadan 37GR – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Ovadan 37GR

  • Hoạt chất: Saponin 30 g/kg + Cafein 6g/kg + Azadirachtin 1g/kg
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Nông dược Nhật Việt
  • Đối tượng phòng trừ:

    ốc bươu vàng/ lúa, ốc sên/ rau cải