Oui 600SL – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Oui 600SL

  • Hoạt chất: 2.4 D (min 96 %)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH BVTV An Hưng Phát
  • Đối tượng phòng trừ:

    Cỏ/lúa gieo thẳng