Oticin 47.5WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Oticin 47.5WP

Oticin 47.5WP

  • Hoạt chất: Copper hydroxide 22.9% + Copper oxychloride 24.6%
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH TM Tân Thành
  • Đối tượng phòng trừ:

    Bạc lá/lúa