Oscare 50WG, 100WP, 600WG – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Oscare 50WG, 100WP, 600WG

Oscare 50WG, 100WP, 600WG

  • Hoạt chất: Pymetrozine (min 95%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TnHH BMC
  • Đối tượng phòng trừ:

    50WG, 100WP: Rầy nâu/lúa 600WG: rầy nâu, bọ trĩ /lúa