Ortus 5 SC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Ortus 5 SC

  • Hoạt chất: Fenpyroximate (min 96%)
  • Tổ chức đăng ký: Nihon Nohyaku Co., Ltd.
  • Đối tượng phòng trừ:

    nhện đỏ/ hoa hồng