Ori 150SC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Ori 150SC

  • Hoạt chất: Azoxystrobin 50g/l + Hexaconazole 100g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH TM DV SX XNK Đức Thành
  • Đối tượng phòng trừ:

    Vàng rụng lá/ cao su