Opamar 200SC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Opamar 200SC

  • Hoạt chất: Carbendazim 170g/l + Hexaconazole 30g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH TM DV Tấn Hưng
  • Đối tượng phòng trừ:

    vàng rụng lá/cao su