Onera 300WG – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Onera 300WG

  • Hoạt chất: Fipronil 5 g/kg + Thiamethoxam 295g/kg
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Khoa học Công nghệ cao American
  • Đối tượng phòng trừ:

    rầy nâu/ lúa