Oneness 15EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ cỏ » Oneness 15EC

Oneness 15EC

  • Hoạt chất: Fluazifop-P-Butyl (min 90%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH BVTV An Hưng Phát
  • Đối tượng phòng trừ:

    Cỏ/ lạc