Okamex 100EC, 120WP, 210SC, 310WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Okamex 100EC, 120WP, 210SC, 310WP

Okamex 100EC, 120WP, 210SC, 310WP

  • Hoạt chất: Beta-cypermethrin 50g/l, (60g/kg), (200g/l), (10g/kg) + Buprofezin 50g/l, (60g/kg), (10g/l), (300g/kg)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Thuốc BVTV LD Nhật Mỹ
  • Đối tượng phòng trừ:

    100EC: sâu đục thân/ lúa120WP: Sâu cuốn lá/ lúa210SC, 310WP: rầy nâu/ lúa