Oka 20WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Oka 20WP

  • Hoạt chất: Oxolinic acid (min 93 %)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP SX - TM - DV Ngọc Tùng
  • Đối tượng phòng trừ:

    bạc lá/ lúa