Ohho 325SC, 400SC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Ohho 325SC, 400SC

Ohho 325SC, 400SC

  • Hoạt chất: Azoxystrobin 200g/l (250g/l) + Difenoconazole 125g/l (150g/l)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Nam Bộ
  • Đối tượng phòng trừ:

    Lem lép hạt, vàng lá chín sớm/lúa