Ohayo 100SC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Ohayo 100SC

  • Hoạt chất: Chlorfenapyr (min 94%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH BMC
  • Đối tượng phòng trừ:

    Sâu xanh da láng/đậu xanh