Ogau 580EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Ogau 580EC

  • Hoạt chất: Chlorpyrifos Ethyl 530g/l + Cypermethrin 50 g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Nông nghiệp HP
  • Đối tượng phòng trừ:

    Sâu đục thân/ lúa