Octigi 6GR – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Octigi 6GR

  • Hoạt chất: Metaldehyde
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Vật tư NN Tiền Giang
  • Đối tượng phòng trừ:

    ốc bươu vàng/ lúa