Obaone 95WG – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Obaone 95WG

  • Hoạt chất: Emamectin benzoate 35g/kg + Indoxacarb 60g/kg
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời
  • Đối tượng phòng trừ:

    sâu cuốn lá/lúa