Obamax – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Obamax

  • Hoạt chất: Quinalphos (min 70%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời
  • Đối tượng phòng trừ:

    sâu khoang/ lạc; rệp sáp/ cà phê; sâu phao đục bẹ, sâu cuốn lá, nhện gié/lúa