O.K 683SL, 720SL – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ cỏ » O.K 683SL, 720SL

O.K 683SL, 720SL

  • Hoạt chất: 2.4 D (min 96 %)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Nông dược HAI
  • Đối tượng phòng trừ:

    683SL: cỏ/ lúa 720SL: cỏ/ ngô, mía