Nyro 0.01 sL, 0.1SP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Nyro 0.01 sL, 0.1SP

  • Hoạt chất: Brassinolide (min 98%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH TM & SX Ngọc Yến
  • Đối tượng phòng trừ:

    0.01SL: Kích thích sinh trưởng/ cam, lúa, cải xanh, ớt, xoài 0.1SP: Kích thích sinh trưởng/ lúa