Nuximsuper 20SL – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ cỏ » Nuximsuper 20SL

Nuximsuper 20SL

  • Hoạt chất: Glufosinate ammonium (min 95 %)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Phú Nông
  • Đối tượng phòng trừ:

    cỏ/ ngô