Nufarm Glyphosate 16SL, 41SL, 160SL, 480SL, 600SL – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ cỏ » Nufarm Glyphosate 16SL, 41SL, 160SL, 480SL, 600SL

Nufarm Glyphosate 16SL, 41SL, 160SL, 480SL, 600SL

  • Hoạt chất: Glyphosate (min 95%)
  • Tổ chức đăng ký: Nufarm Asia Sdn Bhd
  • Đối tượng phòng trừ:

    16SL: cỏ/ cao su, cây có múi 41SL: cỏ/ cà phê, cao su 160SL: cỏ/ cao su, cọ dầu 480SL: cỏ/ cây có múi, trang trại, điều, cà phê, cao su 600SL: cỏ/ cao su