Npellaugold 220SC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Npellaugold 220SC

Npellaugold 220SC

  • Hoạt chất: Chlorfluazuron 70 g/l + Indoxacarb 150 g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH TM Nông Phát
  • Đối tượng phòng trừ:

    Sâu cuốn lá/lúa