NP G6 4.8GR, 666WP, 860WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » NP G6 4.8GR, 666WP, 860WP

NP G6 4.8GR, 666WP, 860WP

  • Hoạt chất: Isoprothiolane 18g/kg (266g/kg), (460g/kg)+ Tricyclazole 30g/kg (400g/kg), (400g/kg)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH TM Nông Phát
  • Đối tượng phòng trừ:

    đạo ôn/ lúa