NP-Cyrin super 100EC, 250EC, 200EC, 480EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » NP-Cyrin super 100EC, 250EC, 200EC, 480EC

NP-Cyrin super 100EC, 250EC, 200EC, 480EC

  • Hoạt chất: Cypermethrin (min 90 %)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH – TM Nông Phát
  • Đối tượng phòng trừ:

    100EC: sâu keo, sâu cuốn lá lúa200 EC: bọ trĩ/ lúa250 EC: sâu cuốn lá/ lúa, sâu xanh/ đậu tương480EC: sâu cuốn lá/ lúa