Nozzaplus 450WG – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Nozzaplus 450WG

Nozzaplus 450WG

  • Hoạt chất: Dinotefuran 150g/kg + Pymetrozine 300g/kg
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Hóa chất và TM Trần Vũ
  • Đối tượng phòng trừ:

    Rầy nâu/lúa