Novotsc 400EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Novotsc 400EC

Novotsc 400EC

  • Hoạt chất: Flusilazole 100g/l + Propiconazole 300g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Lion Agrevo
  • Đối tượng phòng trừ:

    Lem lép hạt/lúa