Novitop 850WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Novitop 850WP

Novitop 850WP

  • Hoạt chất: Sulfur 100g/kg + Tebuconazole 250g/kg + Tricyclazole 500g/kg
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Nông Việt
  • Đối tượng phòng trừ:

    Đạo ôn, lem lép hạt/lúa