Novistar 360WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Novistar 360WP

Novistar 360WP

  • Hoạt chất: Azoxystrobin 60g/kg + Difenoconazole 200g/kg + Dimethomorph 100g/kg
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Nông Việt
  • Đối tượng phòng trừ:

    đạo ôn, vàng lá chín sớm, lem lép hạt/lúa; chết nhanh/ hồ tiêu