Novigold 800Wp – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Novigold 800Wp

Novigold 800Wp

  • Hoạt chất: Tebuconazole 250g/kg + Tricyclazole 550g/kg
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Nông Việt
  • Đối tượng phòng trừ:

    đạo ôn, lem lép hạt, khô vằn/lúa