Novazole 525SE, 750WG – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Novazole 525SE, 750WG

Novazole 525SE, 750WG

  • Hoạt chất: Propiconazole 125g/l (30g/kg) + Tricyclazole 400g/l (720 g/kg)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH SX & XK Bàn Tay Việt
  • Đối tượng phòng trừ:

    đạo ôn/lúa