Nova 70WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Nova 70WP

  • Hoạt chất: Propineb (min 80%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH TM - DV Thanh Sơn Hóa Nông
  • Đối tượng phòng trừ:

    thán thư/đậu cô ve, cà chua, cà phê, xoài