Nouvo 3.6EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Nouvo 3.6EC

  • Hoạt chất: Abamectin
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Nông dược HAI
  • Đối tượng phòng trừ:

    bọ cánh tơ/ chè, sâu cuốn lá, rầy nâu/ lúa; bọ xít muỗi/điều