Nospider 190EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Nospider 190EC

Nospider 190EC

  • Hoạt chất: Abamectin 35g/l + Imidacloprid 5g/l + Pyridaben 150g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Hóa chất & TM Trần Vũ
  • Đối tượng phòng trừ:

    nhện gié/ lúa