NOSOT Super 300SC, 750WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » NOSOT Super 300SC, 750WP

NOSOT Super 300SC, 750WP

  • Hoạt chất: Imidacloprid 100g/l (400g/kg) + Thiamethoxam 200g/l (350g/kg)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH An Nông
  • Đối tượng phòng trừ:

    rầy nâu/ lúa