Nosau 85WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Nosau 85WP

  • Hoạt chất: Cartap 75% + Imidacloprid 10%
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH - TM Nông Phát
  • Đối tượng phòng trừ:

    sâu cuốn lá/ lúa