Noray 30EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Noray 30EC

  • Hoạt chất: Etofenprox (min 96%) Etofenprox 2% + Phenthoate 48 %
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH - TM Nông Phát
  • Đối tượng phòng trừ:

    rầy nâu/ lúa