Nonider 10SC, 30WP, 130WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ cỏ » Nonider 10SC, 30WP, 130WP

Nonider 10SC, 30WP, 130WP

  • Hoạt chất: Bispyribac-sodium (min 93 %)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Thuốc BVTV Việt Trung
  • Đối tượng phòng trừ:

    10SC, 130WP: cỏ/ lúa gieo thẳng 30WP: cỏ/ lúa cấy