Nongtac 150EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Nongtac 150EC

Nongtac 150EC

  • Hoạt chất: Abamectin 18 g/l + Cypermethrin 132 g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP XNK Nông dược Hoàng Ân
  • Đối tượng phòng trừ:

    Sâu cuốn lá/lúa