Nôngiaphúc 400EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Nôngiaphúc 400EC

Nôngiaphúc 400EC

  • Hoạt chất: Flusilazole (min 92.5 %)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH TM Thái Phong
  • Đối tượng phòng trừ:

    đạo ôn, lem lép hạt/lúa