Nongiahy 155SL – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Nongiahy 155SL

Nongiahy 155SL

  • Hoạt chất: Acetamiprid 100 g/l + Imidacloprid 55 g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH – TM Thái Phong
  • Đối tượng phòng trừ:

    Rệp sáp/ cà phê, rầy nâu, bọ trĩ/ lúa